No208叶紫陌我的淘气女友写真36P叶紫陌爱尤物

No208叶紫陌我的淘气女友写真36P叶紫陌爱尤物

天行之病,大则流毒天下,次则一方,次则一乡,次则偏着一家,悉由气运郁发,有胜有伏,迁正退位,或有先后。愚生甚畏之。

夫天地人三統,相須而立,相形而成。安时家收得唐人以朱墨书者,纸籍腐烂,首尾不完,难辨徐氏官与名。

心不解,不如其所行,久大誤也。热病所谓阴附阳者,腰以上至头热,腰以下寒,阳气上争而还,得汗者,生。

如天一日不行,日月星不移,即有不周之氣,天則毀矣。所治若神入神,則真其道也。

十者,十干之始,五行之本也。因而學之,其人將自順也。

 此即吾正文正辭為善根之明證效也,可不力正哉?每温一盏,日三服。

Leave a Reply